Uz augšu

Bezdarbnieki pa profesiju grupām pēdējā darbavietā 2002Q1 - 2020Q4

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002Q1 , 2002Q2 , 2002Q3 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 76

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2002.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Bezdarbnieki, kuri darba attiecības pārtraukuši pēdējo 8 gadu laikā. Kopējā skaitā iekļauti arī tie bezdarbnieki, kuri bija nodarbināti armijas profesijās un tās personas, kuras nav uzrādījušas pēdējās darbavietas profesiju. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Profesiju pamatgrupas

Vadītāji un speciālisti

Vadītāji, vecākie speciālisti un speciālisti.

Kalpotāji un pakalpojumu darbinieki

Iekļauti kalpotāji, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki.

Darbinieki

Iekļauti kvalificēti lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori, izstrādājumu montieri un vienkāršās profesijas.