Uz augšu

Bezdarbnieki pēc darba meklēšanas ilguma 2002Q1 - 2023Q3

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002Q1 , 2002Q2 , 2002Q3 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 87

Atlasītās vērtības 0 Kopā 8

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2002.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Kopējā skaitā iekļauti arī tie respondenti, kuri nav norādījuši darba meklēšanas ilgumu vai nav uzsākuši darba meklēšanu. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi