Uz augšu

Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma 2002 - 2020

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 19

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 4

Neobligāts
Obligāts

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 3

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2002.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.