Uz augšu

Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji pēc iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma 2002 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 21

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2002.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Kopējā skaitā iekļautas arī personas, kuras nav uzrādījušas izglītības līmeni. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (ISCED 5.-8. līmenis)

Akadēmiskā izglītība, pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai doktora grāds.

Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība (ISCED 3. un 4. līmenis)

Arodizglītība pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības, kā arī vidējā profesionālā izglītība.

Nav skolas izglītības, zemāka par sākumskolas izglītību, pamatskolas vai sākumskolas izglītība (ISCED 0.-2. līmenis)

Pamatizglītība vai arodizglītība ar pamatizglītību vai zemāka izglītība.