Uz augšu

Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pēc dzimuma un vecuma grupām 2002Q1 - 2023Q4

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 4

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002Q1 , 2002Q2 , 2002Q3 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 88

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 7

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2002.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi