Uz augšu

Reģistrēto bezdarbnieku skaits gada beigās 1992 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1992 , 1993 , 1994 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 31

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Rādītāji

Bezdarbnieki

Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Bezdarbnieku skaits gada beigās (31. decembrī).

Ilgstošo bezdarbnieku skaits (vairāk par 1 gadu)

Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Ilgstošo bezdarbnieku skaits gada beigās (31. decembrī).

Bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaits

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati. Dati par 1992.-1994. gadu - perioda beigās, sākot ar 1995. gadu - vidēji gadā.