Uz augšu

Darba meklētāju/bezdarbnieku īpatsvars 15–74 gadus vecu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū reģionos, novados, pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2024. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās – Visas teritorijas un Laika periods

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 8

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LV Latvija , LV00A Rīgas statistiskais reģions (no 01.01.2024.) , LV00C Vidzemes statistiskais reģions (no 01.01.2024.) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2 236

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām.
Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām.
CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.
Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.
Metadati - = Parādība nav konstatēta Sākot ar 2017. gadu, dati atspoguļo situāciju gada sākumā. Dati publicēti tikai teritorijās, kurās ir vismaz 50 ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, kas ir 15–74 gadus veci. Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām. Vairāk par statistiskajiem reģioniem.

Visas teritorijas

LVRIG15 ..Latgales apkaime

Līdz 07.05.2024. Maskavas forštate.

Laika periods

2011

Tautas skaitīšanas dati 01.03.2011.