Uz augšu

Nodarbinātie iedzīvotāji 15 un vairāk gadu vecumā pēc profesijas, dzimuma un vecuma grupas gada sākumā (tautas skaitīšana) 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 1

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL Pavisam , OC0110 ...Virsnieki , OC0210 ...Instruktori ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 426

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 15–19 gadi , 20–24 gadi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 16

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000