Uz augšu

Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi reģionos, republikas pilsētās un novados sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.) – Darbības veids (NACE 2. red.), Lieluma grupa (pēc nodarbināto skaita), Teritoriālā vienība un Laika periods

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 8

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL PAVISAM , A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība , A01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 111

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 6

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LATVIJA , Rīgas reģions , Pierīgas reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 126

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Teritoriālā vienība

Kocēnu novads (pirms ATR 2021. gadā)

Līdz 14.02.2010. Valmieras novads.