Uz augšu

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2. red.) 2013 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 9

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL PAVISAM , A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība , B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 23

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi