Uz augšu

Reģionu, republikas pilsētu, novadu, novadu pilsētu un pagastu kopējā un sauszemes platība gada sākumā – Visas teritorijas, Rādītāji un Laika periods

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 6

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LATVIJA , Rīgas reģions , Pierīgas reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 690

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Visas teritorijas

..Kubulu pagasts

Līdz 04.11.2011. Kubuļu pagasts.

..Salgales pagasts

Līdz 04.11.2011. Sidrabenes pagasts.

..Salaspils

Pilsētas tiesības piešķirtas 1993. gadā.

Kocēnu novads

Līdz 14.02.2010. Valmieras novads.