Uz augšu

Mākoņdatošanas pakalpojumu veidi, par kuriem uzņēmums maksā (procentos no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā, kuri maksā par mākoņdatošanas pakalpojumiem) 2014 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 7

Obligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 10

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Tabulā publicēta informācija par uzņēmumiem ar darbinieku skaitu 10 un vairāk.
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Griezumi

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

Līdz 2021. gadam M nozarē nav iekļauti dati par veterinārajiem pakalpojumiem (NACE 75).

Mākoņdatošanas pakalpojumu veidi

Klientu pārvaldības lietojumprogrammas

Customer Relationship Management, programmatūras lietojumprogramma, lai apstrādātu informāciju par klientiem