Uz augšu

Mācības pārtraukušo jauniešu īpatsvars 18 – 24 gadu vecumā pilsētās un laukos pēc dzimuma (Darbaspēka apsekojums) 2006 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 16

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2006.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. No 2009. gada Eurostata statistikas birojs ir mainījis aprēķinu metodoloģiju šim rādītājam. Rādītājā vairs netiek ietverti jaunieši, kuri pēdējo 4 nedēļu laikā bija brīvdienās. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi