Uz augšu

Iedzīvotāju 25 – 64 gadu vecumā īpatsvars, kas piedalījušies pieaugušo izglītībā, pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma (Darbaspēka apsekojums) 2006 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 16

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2006.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (ISCED 5.-8. līmenis)

Akadēmiskā izglītība, pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai doktora grāds.

Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība (ISCED 3. un 4. līmenis)

Arodizglītība pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības, kā arī vidējā profesionālā izglītība.

Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība (ISCED 3. un 4. līmenis)

Arodizglītība pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības, kā arī vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Nav skolas izglītības, zemāka par sākumskolas izglītību, pamatskolas vai sākumskolas izglītība (ISCED 0.-2. līmenis)

Pamatizglītība vai arodizglītība ar pamatizglītību vai zemāka izglītība.