Uz augšu

Izdevumi pētniecības un attīstības (P&A) darbiem pa sektoriem un to finansējums (milj. eiro) 2000 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 23

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Uzņēmējdarbības sektors , uzņēmumu finansējums uzņēmējdarbības sektorā , valsts finansējums uzņēmējdarbības sektorā ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 19

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi