Uz augšu

Zinātniskais personāls (zinātnieki, profesionāļi un projektu vadītāji) sadalījumā pēc vecuma (strādā pilnu un nepilnu darba laiku) 2010 - 2020

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 11

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 7

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

No 2016. gada dati ir tikai par iekšējo zinātnisko darbinieku skaitu sadalījumā pa vecumiem.
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi