Uz augšu

Izdoto būvatļauju skaits un paredzamā platība pa ēku veidiem reģionos un republikas pilsētās - Teritoriālā vienība, Ēku veids, Pavisam/ jaunbūves, Rādītāji un Laika periods

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010Q1 , 2010Q2 , 2010Q3 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 48

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LATVIJA , Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions) , Rīgas reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 17

Neobligāts
Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Viena dzīvokļa mājas , Vasarnīcas un dārza mājas , Divu vai vairāku dzīvokļu mājas ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 11

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi