Uz augšu

Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem 1990 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 33

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Hidroelektrostacijas , ..< 1 MW ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 11

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Atjaunīgo energoresursu elektrostaciju veids

Biomasas koģenerācijas stacijas un elektrostacijas

Gads: 2018; Rādītāji: Elektriskā jauda (MW);
Tai skaitā koģenerācijas stacijas ar vairākiem kurināmā veidiem (fosilie un biomasa).