Uz augšu

Saražotās siltumenerģijas īpatsvars pēc patērētā kurināmā plānošanas reģionos, novados un valstspilsētās (procentos) 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 1

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LV Latvija , PJ006 Rīgas plānošanas reģions (pēc ATR 2021. gadā) , PJ008 Vidzemes plānošanas reģions (pēc ATR 2021. gadā) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 49

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000