Uz augšu

Lauksaimniecības kultūraugu sējumu platība, kopraža un vidējā ražība 2000 - 2024

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 25

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Sējumu kopplatība , Graudaugi , Ziemāji ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 62

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Kultūraugi

Vasaras tritikāle

2023. gadā ieskaitot vārpaugu mistru un vārpaugu un pākšaugu mistru.

Dārzeņi, pavisam

Rādītājs: kopraža, tūkst. tonnu;
Ieskaitot izaudzētos siltumnīcās

Laika periods

2023

Prognoze.