Uz augšu

Inventarizētā meža izcirstās platības un krājas 2014 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 9

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Galvenā cirte (kopā) , Galvenā cirte (tikai kailcirte un kailcirte ar sēklas koku atstāšanu) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 18

Neobligāts
Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Skuju un cietie lapu koki - pavisam , Baltalksnis ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 11

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati - = Parādība nav konstatēta ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi