TUL030. Latvijas iedzīvotāju izmantotās naktsmītnes braucienos pa Latviju - Mītnes veids, Rādītāji un Laika periods
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt


Izvēlieties vismaz vienu vērtību Jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja mainīgais nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad, neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Rādītāji 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 5 Atlasītās vērtības

Meklēt

Mītnes veids

Kopā 9 Atlasītās vērtības

Meklēt

Laika periods 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 9 Atlasītās vērtības

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir: (maksimālais pieļaujamais šūnu skaits ir 100 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 100 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
14.06.2021
Mērvienība
Braucienu skaits, tūkst.:
skaits, tūkst.
Braucienu skaits, %:
procenti
Pavadītās naktis, tūkst.:
skaits, tūkst.
Pavadītās naktis, %:
procenti
Vidējais brauciena ilgums, naktis:
skaits
Iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Tabulas kods
TUL030
Piezīmes un metadati