Uz augšu

Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis 2015M01 - 2024M03

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 111

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 6

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Mītnes veids

Viesnīcas un līdzīgas mītnes

Viesnīca, motelis, kūrortviesnīca, kūrorta rehabilitācijas centrs.
2006. - 2009. gads: viesnīca, motelis, kūrortviesnīca, sanatorija.

Viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās mītnes

Viesu māja, tūrisma un atpūtas komplekss/bāze, jaunatnes tūrisma mītne (hostelis).
2006. - 2009. gads: viesu māja, atpūtas nams, tūrisma un atpūtas bāze, jaunatnes tūrisma mītne (hostelis).

Kempingi, atpūtas transportlīdzekļu un apdzīvojamo autopiekabju laukumi

Kempings, cits tips.
2006. - 2007. gads: kempings.