Uz augšu

Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs 2016M01 - 2021M11

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 71

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.PAVISAM , Apvienotā Karaliste , Austrija ,

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 47

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.

Valstis

Horvātija

ES dalībvalsts no 01.07.2013