Uz augšu

Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa valstu grupām 1990 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 34

Atlasītās vērtības 0 Kopā 7

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Valstu grupa

ES kandidātvalstis

Eiropas Savienības kandidātvalstis - Turcija, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Serbija, Albānija, Ukraina, Moldova, Bosnija un Hercegovina.

EBTA

EBTA - Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija. EBTA locekles ir Norvēģija, Šveice, Islande, Lihtenšteina.

NVS

Kopš 2019. gada Ukraina nav NVS valstu sarakstā.

Pārējās valstis

Līdz 2018. gadam "Pārējās valstis" apkopotas laikrindā bez Apvienotās Karalistes.
Kopš 2019. gada "Pārējās valstis" apkopotas laikrindā ar Apvienoto Karalisti.

Laika periods

2011

Nereģistrētā emigrācija 2011.gadā novērtēta, izmantojot iedzīvotāju skaitu pēc iedzīvotāju reģistra datiem uz 2011. un 2012.gada sākumu, kā arī iedzīvotāju skaitu uz 2011.gada 1.janvāri, kas pārrēķināts atbilstoši tautas skaitīšanas rezultātiem.