Uz augšu

Iedzīvotāju pastāvīgās dzīvesvietas izmaiņas reģionos, pilsētās, novados, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās 2012 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 12

Atlasītās vērtības 0 Kopā 9

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LV Latvija , LV00A Rīgas statistiskais reģions (no 01.01.2024.) , LV006 Rīgas statistiskais reģions (Rīga) (līdz 01.01.2024.) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2 014

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.
Metadati Dati par blīvi apdzīvotām teritorijām un apkaimēm publicēti tikai teritorijās, kurās ir vismaz 50 iedzīvotāju. Laikrinda no 2020. līdz 2021. gadam IBE100. Iedzīvotāju pastāvīgās dzīvesvietas izmaiņas reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās . Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām. Vairāk par statistiskajiem reģioniem.