Uz augšu

Dzīvi dzimušo skaits pēc mātes vecuma un bērna dzimšanas secības 1940 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1940 , 1941 , 1942 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 82

Atlasītās vērtības 0 Kopā 8

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 9

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Sākot ar 2000. gadu, dzimušo skaits aprēķināts atbilstoši mātes pilnajam vecumam bērna dzimšanas brīdī. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi