Uz augšu

Mātes vidējais vecums pēc bērna dzimšanas secības un izglītības līmeņa 1965 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1965 , 1966 , 1967 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 57

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Mātes vidējais vecums bērnam piedzimstot aprēķināts atbilstoši mātes pilnajam vecumam bērna dzimšanas brīdī. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Dati kopš 2021. gada apkopoti pēc tautas skaitīšanas iedzīvotāju izglītības līmeņa novērtēšanas metodoloģijas.

Izglītības līmenis

Nav skolas izglītības, zemāka par sākumskolas izglītību, pamatskolas vai sākumskolas izglītība (ISCED 0.-2. līmenis)

Pamatizglītība vai arodizglītība ar pamatizglītību vai zemāka izglītība.

Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (ISCED 3. un 4. līmenis)

Arodizglītība pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības, kā arī vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Augstākā izglītība (ISCED 5.-8. līmenis)

Akadēmiskā izglītība, pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai doktora grāds.