Uz augšu

Dzīvi un nedzīvi dzimušo skaits pēc dzimuma 1920 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1920 , 1921 , 1922 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 102

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Nedzīvi dzimušo skaits no 2008. gada pieejams Slimību profilakses un kontroles centra Veselības statistikas datubāzes tabulā MOR50 .