Uz augšu

Dzīvi dzimušo un mirušo skaits pēc dzimuma 1920M01 - 2023M09

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1920M01 , 1920M02 , 1920M03 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 1 245

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Dati ir provizoriski un var tikt atjaunoti attiecīgā gada laikā līdz iedzīvotāju skaita novērtējumam nākamā gada 2. ceturksnī. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Rādītāji

Dzīvi dzimušo skaits

Sākot ar 2000.gadu dzimušo skaitā ir arī bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai, šie bērni jāskaita pie Latvijas dzimušajiem.