Uz augšu

Noslēgto un šķirto laulību skaits un citi galvenie rādītāji 1922 - 2020

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 10

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1922 , 1923 , 1924 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 99

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Iedzīvotāju skaits noteikts atbilstoši vidējam iedzīvotāju skaitam attiecīgā un nākamā gada sākumā. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi 1994.-2001. gadā mainīts vidējais šķirtās laulības ilgums, vienādojot metodoloģiju starp gadiem.