Uz augšu

Noslēgto laulību skaits 1962M01 - 2024M04

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1962M01 , 1962M02 , 1962M03 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 748

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Dati ir provizoriski un var tikt atjaunoti attiecīgā gada laikā līdz iedzīvotāju skaita novērtējumam nākamā gada 2. ceturksnī. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi