Uz augšu

Laulību skaits pēc laulāto dzimuma, vecuma un laulības kārtas skaitļa 1994 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1994 , 1995 , 1996 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 29

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 16 gadi , 17 gadi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 77

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi