Uz augšu

Mirušo skaits pēc dzimuma un vecuma 1920 - 2020

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1920 , 1921 , 1922 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 101

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 0 gadi , 1 gads ,

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 121

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Sākot no 2000. gada mirušo vecums pārrēķināts pēc mirušo pilnā vecuma. Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.

Vecums

70–74 gadi

Gads: 1939, 1940, 1946-1959
70+