Uz augšu

Mirušo skaits pēc dzimuma un vecuma 1920 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1920 , 1921 , 1922 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 103

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 0 gadi , 1 gads ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 121

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Sākot no 2000. gada mirušo vecums pārrēķināts pēc mirušo pilnā vecuma. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Vecums

70–74 gadi

Gads: 1939, 1940, 1946-1959
70+