Uz augšu

Mirušo skaits pēc dzimuma un pa vecuma grupām reģionos 2000W01 - 2022W01

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000W01 , 2000W02 , 2000W03 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 1 149

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 8

Neobligāts

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 90 gadi un vairāk , 85–89 gadi ,

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 21

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

26.01.2022. dati par 2021. gada mirušo skaitu papildināti, iekļaujot arī tās personas, kuras reģistrētas kā mirušas pēc provizorisko datu publicēšanas.
Metadati Datus par nedēļas mirušo skaitu publicē pēc faktiskā miršanas datuma.  Dati tiek publicēti 17. dienā (trešdiena) pēc atskaites perioda.
Dati ir provizoriski un atjaunoti katru nedēļu līdz nākamā gada maijam, mirušo skaitā iekļaujot personas, kas ir bijušas iepriekšējā perioda pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji, bet mirušas īslaicīgi uzturoties ārzemēs.
Personas, kurām nav zināms nāves nedēļas numurs (2000.-2012. gadā), ir iekļautas mēneša, ceturkšņa un gada kopskaitā, bet nav norādīts nedēļas numurs.
Noskaidrot kalendārās nedēļas numuru pēc datuma (ārējs resurss). Piemēram, 2021. gada 1. nedēļa ir no 4. janvāra līdz 10. janvārim. Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.