Uz augšu

Mirušo skaits pēc dzimuma un pa vecuma grupām reģionos 2000W01 - 2024W18

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000W01 , 2000W02 , 2000W03 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 1 270

Atlasītās vērtības 0 Kopā 8

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 90 gadi un vairāk , 85–89 gadi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 21

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Datus par nedēļas mirušo skaitu publicē pēc faktiskā miršanas datuma.  Dati tiek publicēti 17. dienā (trešdiena) pēc atskaites perioda.
Dati ir provizoriski un atjaunoti katru nedēļu līdz nākamā gada maijam, mirušo skaitā iekļaujot personas, kas ir bijušas iepriekšējā perioda pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji, bet mirušas īslaicīgi uzturoties ārzemēs.
Noskaidrot kalendārās nedēļas numuru pēc datuma (ārējs resurss). Piemēram, 2021. gada 1. nedēļa ir no 4. janvāra līdz 10. janvārim. - = Parādība nav konstatēta