Uz augšu

Iedzīvotāju vidējais vecums, mediānais vecums un vecumatkarības koeficients pa dzimumiem reģionos, valstspilsētās un novados gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā) 2021 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Latvija , Rīgas statistiskais reģions , Pierīgas statistiskais reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 58

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.
2016. gada trešajā ceturksnī realizējot projektu 'Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana', pārskatīts esošais algoritms iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma - faktiskās dzīvesvietas aprēķināšanai. Algoritms papildināts, nodrošinot precīzāku iedzīvotāju skaita novērtējumu pagastos, novados, pilsētās un reģionos. Atbilstoši jaunajam algoritmam veikti pārrēķini rādītājiem uz 2016. gada sākumu. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi