IRD040. Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma reģionos un republikas pilsētās gada sākumā - Teritoriālā vienība, Vecums, Dzimums un Laika periods
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt


Izvēlieties vismaz vienu vērtību Jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja mainīgais nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad, neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Teritoriālā vienība

Kopā 17 Atlasītās vērtības

Meklēt

Vecums

Kopā 123 Atlasītās vērtības

Meklēt

Dzimums

Kopā 3 Atlasītās vērtības

Meklēt

Laika periods 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 51 Atlasītās vērtības

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir: (maksimālais pieļaujamais šūnu skaits ir 100 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 100 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
28.05.2021
Mērvienība
Skaits:
skaits
Iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Tabulas kods
IRD040
Piezīmes un metadati

2016. gada trešajā ceturksnī realizējot projektu 'Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana', pārskatīts esošais algoritms iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma - faktiskās dzīvesvietas aprēķināšanai. Algoritms papildināts, nodrošinot precīzāku iedzīvotāju skaita novērtējumu pagastos, novados, pilsētās un reģionos. Atbilstoši jaunajam algoritmam veikti pārrēķini rādītājiem uz 2016. gada sākumu.
Metadati
Līdz 2019. gadam dati publicēti pēc faktiskās dzīvesvietas, kopš 2020. gada pēc reģistrētās dzīvesvietas.
Kopš 2020. gada dati nodrošināti 5 gadu vecuma grupās (0-84) un kopskaits vecuma grupā virs 85 gadiem. Papildus tabulā saglabāti rādītāji ar vecuma grupām virs 70 gadiem, virs 75 gadiem, virs 80 gadiem, lai nodrošinātu laikrindas salīdzināmību.
Laika periods
1979
Tautas skaitīšanas dati 17.01.1979.
1989
Tautas skaitīšanas dati 12.01.1989.