Uz augšu

Pastāvīgo iedzīvotāju blīvums reģionos, pilsētās, novados un pagastos gada sākumā – Rādītāji, Teritoriālā vienība un Laika periods

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 6

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LATVIJA , Rīgas reģions , Pierīgas reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 690

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Iedzīvotāju blīvums aprēķināts pret sauszemes platību.

Teritoriālā vienība

..Kubulu pagasts (pirms ATR 2021. gadā)

Līdz 04.11.2011. Kubuļu pagasts.

..Salgales pagasts (pirms ATR 2021. gadā)

Līdz 04.11.2011. Sidrabenes pagasts.

..Salaspils (pirms ATR 2021. gadā)

Pilsētas tiesības piešķirtas 1993. gadā.

Kocēnu novads (pirms ATR 2021. gadā)

Līdz 14.02.2010. Valmieras novads.