Uz augšu

Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, pilsētās, novados, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā 1970 - 2024

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1970 , 1971 , 1972 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 55

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Līdz darbspējas vecumam , Darbspējas vecumā ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 25

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LV Latvija , LV00A Rīgas statistiskais reģions (no 01.01.2024.) , LV006 Rīgas statistiskais reģions (Rīga) (līdz 01.01.2024.) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2 189

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās dzimums un vecums norādīts, ja skaits lielāks nekā 10. Laikrinda no 2020. līdz 2022. gadam IRD080. Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, pilsētās, novados, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā . Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām. Vairāk par statistiskajiem reģioniem. Laikrinda no 1970. līdz 2022. gadam IRD010. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc dzimuma pa galvenajām vecuma grupām reģionos, republikas pilsētās, novados un 21 attīstības centrā gada sākumā . Laikrinda no 2014. līdz 2022. gadam IRD060. Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma reģionos, pilsētās, novados un pagastos gada sākumā .

Vecuma grupa

Līdz darbspējas vecumam

Atbilstoši attiecīgo gadu likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.

Darbspējas vecumā

Atbilstoši attiecīgo gadu likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.

Virs darbspējas vecuma

Atbilstoši attiecīgo gadu likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.

Teritoriālā vienība

LVRIG15 ..Latgales apkaime

Līdz 07.05.2024. Maskavas forštate.