IRE030. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc tautības reģionos, republikas pilsētās, novados un 21 attīstības centrā gada sākumā - Tautība, Teritoriālā vienība, Rādītāji un Laika periods
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt


Izvēlieties vismaz vienu vērtību Jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja mainīgais nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad, neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Rādītāji 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītās vērtības

Meklēt

Tautība

Kopā 8 Atlasītās vērtības

Meklēt

Teritoriālā vienība

Kopā 148 Atlasītās vērtības

Meklēt

Laika periods 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 11 Atlasītās vērtības

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir: (maksimālais pieļaujamais šūnu skaits ir 100 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 100 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
02.06.2021
Mērvienība
Iedzīvotāju skaits:
skaits
Atsevišķu tautību īpatsvars, %:
procenti
Iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Tabulas kods
IRE030
Piezīmes un metadati

Sakarā ar teritoriālo robežu precizēšanu starp Aizkraukles pagastu un Aizkraukli, Tīnūžu pagastu un Ikšķili un Salaspils pagastu un Salaspili iedzīvotāju skaits 2018. gada sākumā minētajās teritorijās pārrēķināts.
2016. gada trešajā ceturksnī realizējot projektu 'Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana', pārskatīts esošais algoritms iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma - faktiskās dzīvesvietas aprēķināšanai. Algoritms papildināts, nodrošinot precīzāku iedzīvotāju skaita novērtējumu pagastos, novados, pilsētās un reģionos. Atbilstoši jaunajam algoritmam veikti pārrēķini rādītājiem uz 2016. gada sākumu.
Metadati
Līdz 2019. gadam dati publicēti pēc faktiskās dzīvesvietas, kopš 2020. gada pēc reģistrētās dzīvesvietas.
Līdz 2019. gadam īpatsvari koriģēti, lai to summa veidotu 100 %. Kopš 2020. gada atsevišķos gadījumos vērtību noapaļošanā ir iespējamas nelielas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu.
Tautība
Citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nezināmu
Līdz 2004. gadam ieskaitot neizvēlētu.
Teritoriālā vienība
Kocēnu novads
Līdz 14.02.2010. Valmieras novads.