Uz augšu

Iedzīvotāji pēc dzimuma, tautības, valstiskās piederības un pa galvenajām vecuma grupām reģionos un valstspilsētās gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā) 2021 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Neobligāts
Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Latvija , Rīgas statistiskais reģions , Pierīgas statistiskais reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 22

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati

Vecuma grupa

Līdz darbspējas vecumam

Atbilstoši attiecīgo gadu likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.

Darbspējas vecumā

Atbilstoši attiecīgo gadu likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.

Virs darbspējas vecuma

Atbilstoši attiecīgo gadu likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.