Uz augšu

Iedzīvotāji pēc dzimuma, tautības, valstiskās piederības un pa galvenajām vecuma grupām reģionos un valstspilsētās gada sākumā 2012 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 12

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Neobligāts
Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Latvija , Rīgas statistiskais reģions (no 01.01.2024.) , Rīgas statistiskais reģions (Rīga) (līdz 01.01.2024.) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 20

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Laikrinda no 2020. līdz 2022. gadam IRE090. Iedzīvotāji pēc dzimuma, tautības, valstiskās piederības un pa galvenajām vecuma grupām reģionos un republikas pilsētās gada sākumā . Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām. Vairāk par statistiskajiem reģioniem.

Vecuma grupa

Līdz darbspējas vecumam

Atbilstoši attiecīgo gadu likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.

Darbspējas vecumā

Atbilstoši attiecīgo gadu likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.

Virs darbspējas vecuma

Atbilstoši attiecīgo gadu likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.