Uz augšu

Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, novados, pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2024. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika) 2000 - 2024

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2011 , 2016 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 11

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LV Latvija , LV00A Rīgas statistiskais reģions (no 01.01.2024.) , LV006 Rīgas statistiskais reģions (Rīga) (līdz 01.01.2024.) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2 519

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 8

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām.
Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām.
CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.
Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.
Iedzīvotāju skaita aprēķins visos norādītajos periodos veikts, izmantojot ģeotelpiskos datus - adrešu punktu koordinātas un administratīvo teritoriju robežas atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem 2024. gada 1. janvārī. Šādi samazinātas teritoriālo vienību robežu izmaiņu rezultātā radītās iedzīvotāju skaita svārstības attiecīgajā teritoriālajā vienībā vai administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas ziņu pēdējais aktualizēšanas iemesls ir dzīvesvietas reģistrācijas anulēšana, iekļauti tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaitā, kurā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Teritoriālo vienību un Rīgas apkaimju dalījumā šo personu dzīvesvieta norādīta kā nezināma. Metadati Dati par blīvi apdzīvotām teritorijām un apkaimēm publicēti tikai teritorijās, kurās ir vismaz 50 iedzīvotāju. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Sākot ar 2016. gadu, dati atspoguļo situāciju gada sākumā. Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām. Vairāk par statistiskajiem reģioniem.

Visas teritorijas

LVRIG15 ..Latgales apkaime

Līdz 07.05.2024. Maskavas forštate.

Laika periods

2000

Tautas skaitīšanas dati 31.03.2000.

2011

Tautas skaitīšanas dati 01.03.2011.