Uz augšu

Iedzīvotāju skaits gada sākumā, tā izmaiņas un dabiskās kustības galvenie rādītāji 1920 - 2024

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1920 , 1921 , 1922 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 105

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 9

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Līdz 2019. gadam dati publicēti pēc faktiskās dzīvesvietas, kopš 2020. gada pēc reģistrētās dzīvesvietas. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Rādītāji

Iedzīvotāju skaits gada sākumā

1920. gads - Tautas skaitīšanas dati 14.06.1920.
1925. gads - Tautas skaitīšanas dati 10.02.1925.
1930. gads - Tautas skaitīšanas dati 11.02.1930.
1935. gads - Tautas skaitīšanas dati 12.02.1935. (atbilstoši pašreizējai valsts teritorijai).
1959. gads - Tautas skaitīšanas dati 15.01.1959.
1970. gads - Tautas skaitīšanas dati 15.01.1970.

Skaits, uz 1000 iedzīvotāju: Skaits uz 1000 iedzīvotāju , Rādītāji: Mirušo zīdaiņu skaits

Mirušo zīdaiņu skaits uz 1000 dzīvi dzimušo.