Uz augšu

Pilsētu un lauku iedzīvotāju skaits reģionos, pilsētās, novados un pagastos (eksperimentālā statistika) – Teritoriālā vienība, Rādītāji un Laika periods

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 7

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LATVIJA , Rīgas reģions , Pierīgas reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 693

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām.
Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām.
CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.
Metadati - = Parādība nav konstatēta

Teritoriālā vienība

..Kubulu pagasts

Līdz 04.11.2011. Kubuļu pagasts.

Kocēnu novads

Līdz 14.02.2010. Valmieras novads.

..Salgales pagasts

Līdz 04.11.2011. Sidrabenes pagasts.

..Salaspils

Pilsētas tiesības piešķirtas 1993. gadā.

Laika periods

2011

Tautas skaitīšanas dati 01.03.2011.

2016

Gada sākumā.

2017

Gada sākumā.

2018

Gada sākumā.

2019

Gada sākumā.

2020

Gada sākumā.

2021

Gada sākumā.