Uz augšu

Iedzīvotāji pēc valstiskās piederības gada sākumā 2000 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2011 , 2012 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 14

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Latvijas pilsoņi , Latvijas nepilsoņi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 94

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Kopš 2020. gada rādītāji pēc valstiskās piederības tiek publicēti tikai par rādītājiem, kuri novēroti vismaz 10 iedzīvotājiem. Izņēmums ir ES-27 valstis, kur šī konfidencialitātes pazīme netiek ievērota. Ja valstiskā piederība norādīta ar apzīmējumu "…", šīs personas attiecīgajā gadā ieskaitītas pie "Cita valstiskā piederība". ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Laika periods

2000

Tautas skaitīšanas dati 31.03.2000.