Uz augšu

Iedzīvotāji pēc valstiskās piederības reģionos un republikas pilsētās gada sākumā 2020 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Latvijas pilsoņi , Latvijas nepilsoņi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 35

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LATVIJA , Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions) , Rīgas reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 17

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi