Uz augšu

Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc valstiskās piederības un dzimuma reģionos, pilsētās, novados un pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā) 2021 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LV Latvija , LV006 Rīgas statistiskais reģions , LV007 Pierīgas statistiskais reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2 003

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.
Metadati Dati par blīvi apdzīvotām teritorijām un apkaimēm publicēti tikai teritorijās, kurās ir vismaz 50 iedzīvotāju. Laikrinda no 2012. līdz 2022. gadam IRV030. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc valstiskās piederības un dzimuma reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā .