Uz augšu

Iedzīvotāji pēc valstiskās piederības un dzimšanas valsts gada sākumā 2011 - 2024

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2011 , 2012 , 2013 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 14

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Latvija , Ārvalstīs dzimuši ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 14

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 9

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Dzimšanas valsts

NVS

Kopš 2019. gada Ukraina nav NVS valstu sarakstā.

Valstiskā piederība

Ukrainas kara bēgļi

Personas, kam piešķirts pagaidu aizsardzības statuss