RIG030. Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2021. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika) - Visas teritorijas, Valstiskā piederība, Rādītājs un Laika periods
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt


Izvēlieties vismaz vienu vērtību Jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja mainīgais nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad, neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Rādītājs 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītās vērtības

Meklēt

Visas teritorijas

Kopā 2 519 Atlasītās vērtības

Meklēt

Valstiskā piederība 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 5 Atlasītās vērtības

Meklēt

Laika periods 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 8 Atlasītās vērtības

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir: (maksimālais pieļaujamais šūnu skaits ir 100 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 100 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
09.08.2021
Mērvienība
%:
procenti
Skaits:
skaits
Iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Tabulas kods
RIG0301
Piezīmes un metadati

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām.
Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām.
CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.
Iedzīvotāju skaita aprēķins visos norādītajos periodos veikts, izmantojot ģeotelpiskos datus - adrešu punktu koordinātas un administratīvo teritoriju robežas atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem 2021. gada 1. janvārī. Šādi samazinātas teritoriālo vienību robežu izmaiņu rezultātā radītās iedzīvotāju skaita svārstības attiecīgajā teritoriālajā vienībā vai administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas ziņu pēdējais aktualizēšanas iemesls ir dzīvesvietas reģistrācijas anulēšana, iekļauti tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaitā, kurā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Teritoriālo vienību un Rīgas apkaimju dalījumā šo personu dzīvesvieta norādīta kā nezināma.
Metadati
Visas teritorijas
LV0380258 ..Kubulu pagasts
Līdz 04.11.2011. Kubuļu pagasts.
LV0960200 Kocēnu novads
Līdz 14.02.2010. Valmieras novads.
LV0546778 ..Salgales pagasts
Līdz 04.11.2011. Sidrabenes pagasts.
LV0801211 ..Salaspils
Pilsētas tiesības piešķirtas 1993. gadā.
LVDPA1305 Bajāri (Salaspils pagasts)
Līdz 01.03.2011. Bajāri
LVDPA0424 Baltezers
Līdz 01.03.2011. Baltezers (Ādažu pagasts)
LVDPA1132 Baltmuiža
Līdz 01.01.2019. Baltmuiža (Eglaines pagasts)
LVDPA1195 Bērzmuiža
Līdz 01.03.2011. Bērzmuiža (Bērzes pagasts)
LVDPA0460 Bērzpils
Līdz 01.01.2019. Bērzpils (Bērzpils pagasts)
LVDPA0545 Burtnieki (Burtnieku pagasts)
Līdz 01.01.2019. Burtnieki
LVDPA1232 Cekule (Stopiņu novads)
Līdz 01.03.2011. Cekule
LVDPA0861 Dzintari
Līdz 01.01.2019. Dzintaru A
LVDPA0905 Garkalne (Ādažu novads)
Līdz 01.03.2011. Garkalne (Ādažu pagasts)
LVDPA0108 Garkalne (Garkalnes novads)
Līdz 01.03.2011. Garkalne (Garkalnes pagasts)
LVDPA0679 Garoza (Salgales pagasts)
Līdz 01.01.2019. Garoza (Sidrabenes pagasts)
LVDPA0411 Gauja (Inčukalna pagasts)
Līdz 01.03.2011. Gauja
LVDPA0104 Jaunciems
Līdz 01.03.2011. Jaunciems (Rīga)
LVDPA1052 Jeri
Līdz 01.03.2011. Jeri (Jeru pagasts)
LVDPA1091 Kūdra (Salas pagasts)
Līdz 01.01.2019. Kūdra (Salas pagasts, Babītes novads)
LVDPA1091 Kūdra (Salas pagasts)
Līdz 01.03.2011. Kūdra (Salas pagasts, Rīgas rajons)
LVDPA1387 Ķieģeļceplis
Līdz 01.03.2011. Ķieģeļceplis (Suntažu pagasts)
LVDPA0413 Lauktehnika
Līdz 01.01.2019. Lauktehnika (Tukums)
LVDPA0590 Lipuški
Līdz 01.03.2011. Lipuški (Mākoņkalna pagasts)
LVDPA1257 Līči (Skrīveru novads)
Līdz 01.03.2011. Līči (Skrīveru pagasts)
LVDPA0742 Līči (Stopiņu novads)
Līdz 01.03.2011. Līči (Stopiņu pagasts)
LVDPA0040 Malta
Līdz 01.01.2019. Malta (Maltas pagasts)
LVDPA0957 Mācītājmuiža
Līdz 01.03.2011. Mācītājmuiža (Lībagu pagasts)
LVDPA1019 Mēmele
Līdz 01.03.2011. Mēmele (Skaistkalnes pagasts)
LVDPA0952 Misa (Vecumnieku pagasts)
Līdz 01.01.2019. Misa
LVDPA1054 Mucenieki
Līdz 01.03.2011. Mucenieki (Ropažu pagasts)
LVDPA0948 Pilskalne (Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads)
Līdz 01.03.2011. Pilskalne (Pilskalnes pagasts, Daugavpils rajons)
LVDPA0488 Pilskalne (Pilskalnes pagasts, Neretas novads)
Līdz 01.03.2011. Pilskalne (Pilskalnes pagasts, Aizkraukles rajons)
LVDPA0653 Priedes (Sabile)
Līdz 01.01.2019. Priedes (Abavas pagasts)
LVDPA1226 Putni (Skaistkalnes pagasts)
Līdz 01.01.2019. Putni
LVDPA0651 Ratnieki
Līdz 01.01.2019. Ratnieki (Čornajas pagasts)
LVDPA1231 Rauda
Līdz 01.03.2011. Rauda (Smārdes pagasts)
LVDPA0191 Rubeņi
Līdz 01.03.2011. Rubeņi (Rubenes pagasts)
LVDPA0571 Rude (Rojas novads)
Līdz 01.03.2011. Rude (Rojas pagasts)
LVDPA1363 Salenieki (Aglonas pagasts)
Līdz 01.03.2011. Salenieki
LVDPA0393 Sauleskalns (Bērzaunes pagasts)
Līdz 01.03.2011. Sauleskalns
LVDPA0210 Spāre (Ģibuļu pagasts)
Līdz 01.01.2019. Spāre
LVDPA1154 Sunīši (Krimuldas pagasts)
Līdz 01.03.2011. Sunīši
LVDPA1394 Šalkas
Līdz 01.01.2019. Šalkas (Plāņu pagasts)
LVDPA0547 Šķēde (Šķēdes pagasts)
Līdz 01.03.2011. Šķēde
LVDPA1344 Vārpas (Baldones pagasts)
Līdz 01.01.2019. Vārpu DR
LVDPA1474 Vecumi
Līdz 01.03.2011. Vecumi (Indrānu pagasts)
LVDPA0070 Vecumnieki
Līdz 01.03.2011. Vecumnieki (Vecumnieku pagasts)
LVDPA0249 Vētras
Līdz 01.03.2011. Vētru Z
LVDPA1446 Virši (Gailīšu pagasts)
Līdz 01.03.2011. Virši
LVDPA0177 Višķi
Līdz 01.03.2011. Višķi (Višķu pagasts)
LVDPA0493 Zeltiņi (Bilskas pagasts)
Līdz 01.03.2011. Zeltiņi
LVDPA1341 Zeltiņi (Salaspils pagasts)
Līdz 01.01.2019. Zeltiņi (Salaspils)
LVDPA0835 Zemgale
Līdz 01.03.2011. Zemgale (Glūdas pagasts)
Laika periods
2000
Tautas skaitīšanas dati 31.03.2000.
2011
Tautas skaitīšanas dati 01.03.2011.
2016
Gada sākumā.
2017
Gada sākumā.
2018
Gada sākumā.
2019
Gada sākumā.
2020
Gada sākumā.
2021
Gada sākumā.